स्वतः चा ऑनलाईन बिझनेस करायचं आहे का?

ऑनलाईन बिझनेस का केला पाहिजे?
– Lockdown मुळे आता लोकांकडे पसे नाहीत.
– जागा लागत नाही
– भांडवल खूप कमी लागते.
– जगभर विक्री करू शकता.
– २४ तास विक्री
– Freedom  

ऑनलाईन बिझनेस हि ईबुक खूपच छान लिहली आहे,नक्की बिझनेस कसा करायचा याच संपूर्ण मार्गदर्शन या ईबुक मध्ये आहे. खूप खूप आभार ...
startup, whiteboard, room
Sujit Ghute
Designer
ऑनलाईन बिझनेस हि ईबुक खूपच छान लिहली आहे,नक्की बिझनेस कसा करायचा याच संपूर्ण मार्गदर्शन या ईबुक मध्ये आहे. खूप खूप आभार ... .
Businessvede
Swapnil Talekar
Business Developer
ऑनलाईन बिझनेस हि ईबुक खूपच छान लिहली आहे,नक्की बिझनेस कसा करायचा याच संपूर्ण मार्गदर्शन या ईबुक मध्ये आहे. खूप खूप आभार ...
Saurabh
Journalist